Ocenění výrobci v jednotlivých kategoriích

Ocenění "Výrobek Zlínského kraje - PERLA ZLÍNSKA", uděluje hejtman Zlínského kraje na základě návrhu hodnotitelské komise. Do označení "Výrobek ZK - PERLA ZLÍNSKA" se přidává vždy za příslušný rok vyhlášení výsledků. Hodnotitelskou komisi jmenuje předseda představenstva pořádající Agrární komory Zlín. Vyhlášení výsledků a prezentace výrobků probíhá veřejně.