Informace a soutěži 

  • Přihlašovatel může být osoba fyzická nebo právnická (dále jen "výrobce") oprávněná k podnikání nebo se sídlem podnikání na území Zlínského kraje.
  • Podíl regionální práce na výrobě výrobku musí být 100 % a základní výrobní surovina byla českého původu, tzn., že výrobek byl vyroben zcela na území Zlínského kraje, tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením (nevztahuje se na obaly).
  

Zásady soutěže

Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro udělení ocenění "Výrobek Zlínského kraje "PERLA ZLÍNSKA" - z odvětví potravinářství a zemědělství. Regionální značku "PERLA ZLÍNSKA" spravuje Agrární komora Zlín.

Přihláška - formulář:

Podmínky soutěže a seznam přihlášených výrobků bude zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje:  

https://www.kr-zlinsky.cz/